Veřejná zakázka: OPVK/2010 - dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1
Systémové číslo: P10V00000001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60050660
Počátek běhu lhůt: 09.08.2010
Nabídku podat do: 25.08.2010 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPVK/2010 - dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivní tabulí a dataprojektoru dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně příslušenství. Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky, také montáž, dopravu do místa plnění a proškolení obsluhy s technikou a příslušenstvím.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 částí, přičemž uchazeč může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 132 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka bude prokazatelně doručena v listinné podobě, v zalepené obálce na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Petra Jungová
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy