Veřejná zakázka: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - IT infrastruktura II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1071
Systémové číslo VZ: P13V00000255
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 343839
Počátek běhu lhůt: 13.05.2013
Nabídku podat do: 08.07.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - IT infrastruktura II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace výpočetního clusteru, realizace serverovny, prvků IT infrastruktury, příslušného software a specializovaného software, provozu a údržby na dodávaném předmětu plnění a dříve dodaném předmětu plnění, a to vše v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Předmět plnění zahrnuje proškolení uživatelů na místě plnění, poskytování záručního a pozáručního servisu a podpory v délce 36 měsíců, jak je dále specifikováno v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky