Veřejná zakázka: Realizace akce: "Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15
Systémové číslo: P10V00000013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60052855
Počátek běhu lhůt: 24.09.2010
Nabídku podat do: 11.10.2010 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace akce: "Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace revitalizace parkánových zahrad budov Univerzity Palackého v Olomouci na ulici Křížkovského, spočívající zejména v:

- vybudování komunikačních ploch mezi jednotl. částmi parku a v osázených plochách
- výstavba altánu
- zpevnění ploch
- parkové a sadové úpravy, vč. výsadby zeleně
- restaurátorské práce - kamenosochařské - restaurace stávajících architektonických prvků ( schodiště, fontána, části zábradlí)
- odvodnění dešťových vod do stávající dešťové kanalizace,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky v listinné podobě je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, tel.: 585 631 117, email: petra.jungova@upol.cz, Mgr. Veronika Sovová, tel.: 585 631 118
a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky