Veřejná zakázka: Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2455
Systémové číslo: P15V00000287
Počátek běhu lhůt: 02.11.2015
Nabídku podat do: 18.11.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a servisu na období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018, a s tím souvisejících oprav zdvihacích zařízení (výtahů a plošin), provádění pravidelné kontrolní a servisní činnosti, oprav a údržby, provádění preventivní údržby, provádění odborných prohlídek a zkoušek, zajišťování inspekčních prohlídek včetně zpráv a zápisů, vyprošťování a veškeré další činnosti pro zajištění provozu výtahů), vše v souladu s obecně platnými právními předpisy v budovách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 845 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky