Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2607
Systémové číslo: P16V00000130
Datum zahájení: 08.11.2016
Nabídku podat do: 15.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
- zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu ověření zaměření stávajícího objektu, inženýrsko-geologického průzkumu, hydrologického průzkumu, radonového průzkumu, geodetického zaměření polohopisného a výškopisného,
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- projektová dokumentace interiéru budovy včetně vypracování návrhu tvarů atypických prvků zařízení a úprav ploch mobiliáře, barevného řešení, materiálového a konstrukčního řešení, dále vybavení a rozmístění AV techniky včetně návrhu vybavení audiotechnikou a mobiliářem
- spolupráce projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby, a to vše podle podmínek výzvy, pro přestavbu objektu Kateřinská 17 pro účely CMTF UP v Olomouci (parcela č. st.808 v katastrálním území Olomouc-město).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky