Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa – koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2638
Systémové číslo: P17V00000027
Datum zahájení: 09.03.2017
Nabídku podat do: 21.03.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa – koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, v rámci realizace stavební akce „Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury, Olomouc – Holice, I. etapa“, která je specifikovaná projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby, zpracovanou společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc, IČ: 25849280 revize 1 ze dne 9.12.2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 280 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky