Veřejná zakázka: SKM UP v Olomouci – výměna osobních výtahů a odstranění rizik

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2678
Systémové číslo VZ: P17V00000067
Datum zahájení: 05.06.2017
Nabídku podat do: 20.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SKM UP v Olomouci – výměna osobních výtahů a odstranění rizik
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- kompletní odstranění rizik spočívajících na stávajících osobních výtazích č. 28, typ TOV320 na VŠK SKM UP v Olomouci – Chválkovice a č. 16 a č. 17, typ TOV320 na VŠK SKM UP v Olomouci - J. L. Fischera, blok B (výtah levý, pravý) splňující požadavky současné platné legislativy ČR a EU, při kterém nedojde k zásahu do stavebních konstrukcí budov tj. dodávka, instalace a zprovoznění nových výtahů za účelem výměny stávajících - dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 4 Výzvy;
- odvoz a ekologická likvidace veškerého odstraněného materiálu z původních výtahů, včetně uvedení veškerých konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených předmětem plnění do původního stavu;
- zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahů a další dokumentace předepsané nařízením vlády č. 27/2003 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po kompletním odstranění rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení předepsané dokumentace o zkoušce, zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení veřejné zakázky budou výtahy splňovat ustanovení všech platných právních předpisů a norem;
- kompletní záruční a vyprošťovací servis.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 925 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky