Veřejná zakázka: FTK UP Olomouc - Neředín – výměna výtahu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2684
Systémové číslo VZ: P17V00000073
Datum zahájení: 07.06.2017
Nabídku podat do: 19.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FTK UP Olomouc - Neředín – výměna výtahu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- demontáž stávajícího hydraulického výtahu a jeho technologického zařízení, montáž nového výtahu včetně jeho technologického vybavení a zařízení po úpravách ve výtahové šachtě splňující požadavky současné platné legislativy ČR a EU, při kterém nedojde k zásahu do stavební konstrukce budovy, tj. dodávka, instalace a zprovoznění nového výtahu za účelem výměny stávajícího; z technických zařízení bude provedeno napojení na elektrorozvaděč, včetně potřebných úprav silnoproudých a slaboproudých zařízení - to vše dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 4 Výzvy;
- odvoz a ekologická likvidace veškerého odstraněného materiálu z původního výtahu, včetně uvedení veškerých konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených předmětem plnění do původního stavu;
- zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahu a další dokumentace předepsané nařízením vlády č. 27/2003 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po kompletním odstranění rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení předepsané dokumentace o zkoušce, zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení veřejné zakázky bude výtah splňovat ustanovení všech platných právních předpisů a norem;
- kompletní záruční a vyprošťovací servis.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky