Veřejná zakázka: Pedagogická fakulta UP v Olomouci – úprava vjezdu a výjezdu na zpevněnou plochu s parc. č. 95/38

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2692
Systémové číslo VZ: P17V00000081
Datum zahájení: 16.06.2017
Nabídku podat do: 26.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pedagogická fakulta UP v Olomouci – úprava vjezdu a výjezdu na zpevněnou plochu s parc. č. 95/38
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vjezdu z ul. Jiřího z Poděbrad na parkovací zpevněnou plochu před Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, parc. č. 95/38, k.ú. Olomouc – město, a výjezdu z této plochy na tř. 17. listopadu. Součástí řešení je i organizace parkovacích stání s předpokládaným počtem stání 18 (3 podélná stání a 15 kolmých stání), z kterých bude jedno stání vymezeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Předmětem veřejné zakázky je také zajištění a předání průvodní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v příloze č. 4 a č. 5 výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 330 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků