Veřejná zakázka: SKM UP – dovybavení menz 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2736
Systémové číslo VZ: P17V00000125
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024445
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 11.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SKM UP – dovybavení menz 2017
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vestavba mycí linky do stávající umývárny nádobí v budově Menzy SKM UP v Olomouci - Holici, areál PřF UP v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 779 00 Olomouc - Holice. Jedná se o kompletní výměnu technologie mycí linky stolního nádobí, tj. nádobí, které přijde do styku se strávníky. Nově je sběr nádobí od strávníků, realizován pomocí sběrného pásu (dnes pomocí vozíku). Detailní popis navržené technologie, je uveden v technické zprávě technologie - část D.2.1. v rámci přílohy č. 5 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i drobné stavební práce dle projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace) související s připojením a zprovozněním nové technologie mytí nádobí, jejíž dodávka je předmětem této veřejné zakázky, do stávajících prostor, jako je demontáž zařízení stávajícího mytí nádobí, úprava rozvaděče RK (rozvaděč kotelna) pro kuchyň, úprava osvětlení a zásuvkové instalace a rozvody elektro pro novou technologii mytí nádobí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky