Veřejná zakázka: UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019 – 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3580
Systémové číslo VZ: P19V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-002553
Datum zahájení: 21.01.2019
Nabídku podat do: 25.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UPOL - Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019 – 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci:
- směsného komunálního odpadu,
- tříděného odpadu – plasty,
- tříděného odpadu – papír,
- tříděného odpadu – sklo,
- tříděného odpadu – nápojové kartony,
• poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.

Stanoviště sběrných nádob, interval poskytování služeb a věcná práva zadavatele k jednotlivým kontejnerům jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky