Veřejná zakázka: Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – dodávka audiovizuální a přenosové techniky do auly

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3690
Systémové číslo: P19V00000128
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017568
Datum zahájení: 24.05.2019
Nabídku podat do: 28.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – dodávka audiovizuální a přenosové techniky do auly
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka a instalace kompletní audiovizuální techniky dle soupisu prvků s výkazem výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu;
c) dodávka veškerých metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění, to vše v Aule Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 337 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky