Veřejná zakázka: Povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí - FZV UP v Olomouci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3727
Systémové číslo: P19V00000165
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-026551
Datum zahájení: 30.07.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí - FZV UP v Olomouci
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka do místa plnění, instalace, konfigurace a zprovoznění diskového pole umístitelného do standardního datového rozvaděče pro Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, a to dle technické specifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci, včetně zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu, propojení všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku, propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele a aktualizace firmware na poslední dostupnou verzi;
b) dodávka veškerého instalačního materiálu, zahrnující zejména veškeré optické i metalické propojovací kabely a moduly, ostatní instalační materiál;
c) instalace a konfigurace diskového pole tak, aby umožňovala propojení nového systému se stávajícím a integraci stávající technologie s nově dodávanými prvky, vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Zadavatele, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti. Nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní s počítačovou sítí Zadavatele dle uvedeného popisu stávajícího stavu/stávajících systémů;
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 70 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků