Veřejná zakázka: Část B 2D-elektroforetický systém chlazený se software

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 447
Jedná se o část veřejné zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – 2D elektroforetická zařízení

Název a popis předmětu

  • Název: Část B 2D-elektroforetický systém chlazený se software

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 2D elektroforetického systému ve variantě mini a maxi, včetně systému pro izoelektrickou fokusaci a preparativní izoelektrickou separaci, preparativní elektroforézu, kalibrovaného denzitometru, fotodokumentačního zařízení a software pro vyhodnocování 2D gelů


Předpokládaná hodnota

  • 2 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky