Veřejná zakázka: PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání – dodávka interiérového vybavení II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4656
Systémové číslo: P22V00000154
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 17.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání – dodávka interiérového vybavení II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení do multifunkčního prostoru v 1.NP a do kanceláře ředitele ve 2.NP v objektu 17. listopadu 939/7, Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Většina vyrobených a dodávaných interiérových objektů je zavěšena na masivních dřevěných konstrukcích. Jedná se zejména o mobilní zavěšení stoly, pult a zápultí. Zavěšený pult a zápultí bude připojeno na rozvody silnoproudu, slaboproudu, rozvody pitné a teplé užitkové vody. V prostoru místnosti č. 2.16 je navržen zavěšený pracovní a jednací stůl. Dále je doplňována sestava úložných prostor s rozkládací pohovkou a zavěšené židle na stěnách místnosti. Stůl je připojen na slaboproudé a silnoproudé rozvody;
b) vypracování výrobní, dílenské a technické dokumentace a zpracování skutečného provedení dodávky interiérového vybavení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
c) úklid a odvoz všech odpadů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, z místa plnění.
Podrobná technická specifikace je vymezena přílohou č. 4 výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ malého rozsahu s uveřejněním v E-ZAK, s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy