Veřejná zakázka: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - technický dozor stavebníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 51
Systémové číslo: P10V00000049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60055686
Počátek běhu lhůt: 29.11.2010
Nabídku podat do: 21.12.2010 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů - technický dozor stavebníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDI“) nad prováděním staveb „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ (dále jen „CRH“) a „Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů“ (dále jen „RCPTM“) v souladu s ustanovením zák.č. 183/2006, Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále zajištění dalších vybraných činností prováděných v průběhu společné realizace obou staveb vyplývajících pro TDI z ustanovení smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem obou staveb. Obě stavby budou realizovány jako jedna veřejná zakázka jedním zhotovitelem v prostorové a časové souvztažnosti na jednom staveništi.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
kontaktní osoba : Mgr. Petra Jungová,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky