Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chemiluminiscenční analyzátor oxidu dusnatého a reaktivních sloučenin dusíku
Odesílatel Petra Jungová
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2017 09:18:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- zmena c.1 - .pdf (199.48 KB)