Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ÚT v objektu pro FTK UP v Olomouci
Odesílatel Petra Vopálková
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2019 10:28:07
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,
zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek k této veřejné zakázce.
Důvodem je prodlení zadavatele při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi budou poskytnuty.

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 04. 02. 2019 v 10:00 hod.

S pozdravem
Petra Vopálková