Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - IT infrastruktura II
Odesílatel Veronika Sovová
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2013 10:56:32
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1


Přílohy
- dodatečné informace ÚMTM - IT II.pdf (324.69 KB)