Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – spektrofluorimetr
Odesílatel Veronika Sovová
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2013 16:22:57
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1


Přílohy
- dodatečné informace ÚMTM - spektrofluorimetr.pdf (333.59 KB)