Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – spektrofluorimetr
Odesílatel Veronika Sovová
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2013 11:28:09
Předmět Dodatečné informace č.2

Dodatečné informace č.2


Přílohy
- dodatečné informace ÚMTM č. 2 - spektrofluorimetr.pdf (707.30 KB)