Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektronický systém spisové služby pro UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 27.03.2018 28.05.2018 09:00
Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 11.06.2018 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru (nové služby)
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 07.02.2018 12:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 18.01.2018 10:00
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
nadlimitní Zadáno 31.10.2017 12.12.2017 10:00
EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2018-2021
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 08.11.2017 12:00
Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Zadáno 15.08.2017 22.09.2017 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Zadáno 20.06.2017 28.07.2017 10:00
Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru
podlimitní Zadáno 15.06.2017 10.07.2017 13:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ – projektová dokumentace pro provádění stavby, projekt interiéru, včetně zajištění autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 02.06.2017 10:00
SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje pro nákup potravin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2016 27.10.2016 00:00
SKM - Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 11.10.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na období 2017 - 2018
nadlimitní Zadáno 02.08.2016 03.10.2016 10:00
Tonery a cartridge 06/2016
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 08.02.2016 25.02.2016 09:00
Tonery a cartridge 07/2016
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 08.02.2016 25.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016