Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru (nové služby)
nadlimitní Zadáno 29.01.2018 07.02.2018 12:00
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostních zařízení na PřF UP v Olomouci
nadlimitní Zadáno 11.12.2017 18.01.2018 10:00
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP
nadlimitní Zadáno 28.11.2017 28.03.2018 10:00
"Stavební opravy objektu Pevnosti Poznání", na budově 17. listopadu 939/7, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2017 22.11.2017 12:00
Zajištění provozu vyhledávacího systému EBSCO Discovery Service na UP v Olomouci (2018 - 2019)
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 09:00
Zajištění služby Intota Assessment pro UP v Olomouci (2018/2019)
nadlimitní Zadáno 03.11.2017 10.11.2017 10:00
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
nadlimitní Zadáno 31.10.2017 12.12.2017 10:00
Zpřístupnění vybrané kolekce elektronických časopisů Springer Nature
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 09:00
Zpřístupnění plnotextové databáze EnviroNetBase 2018-2019
nadlimitní Zadáno 17.10.2017 02.11.2017 09:30
Zpřístupnění plných textů vybrané kolekce elektronických časopisů IOPscience 2018-2019
nadlimitní Zadáno 13.10.2017 27.10.2017 10:00
Zpřístupnění plnotextové databáze kolekcí BioOne 1 a BioOne 2 - 2018-2019
nadlimitní Zadáno 13.10.2017 27.10.2017 10:45
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci 2018-2019
podlimitní Zadáno 03.10.2017 19.10.2017 11:00
Zajištění servisní podpory diskového pole HP 3Par
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 10:00
EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2018-2021
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 08.11.2017 12:00
RCPTM - Dodávka kapalného helia
podlimitní Zadáno 24.08.2017 12.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016