Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Chemiluminiscenční analyzátor oxidu dusnatého a reaktivních sloučenin dusíku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro kvantitativní analýzu obsahu oxidu dusnatého (NO) a reaktivních sloučenin dusíku (S-nitrosothioly) a sledování aktivity metabolických drah jejich biosyntézy a degradace (NOsyntasa, nitrátreduktasa) v biologických vzorcích dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.09.2017 10:00
Datum zahájení: 07.08.2017 15:00