Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí (2017 – 2018)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 MWh.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Jungová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zboží kótované a nakoupené na trhu komodit.

Veřejná zakázka byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 5 písm. c) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to formou nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno podle zákona č. 229/2006 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 24. 03. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 24. 03. 2016