Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky a výměna zkorodovaného potrubí od digestoří na bloku „A“ a „B“ na budově nové Envelopy, PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 19.05.2017 10:00
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy 4 sekcí
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2017 04.05.2017 10:00
Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2017 02.05.2017 10:00
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - Vybavení interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2017 05.05.2017 10:00
Plynový chromatochraf s hmotnostním spektrometrem
nadlimitní Hodnocení 16.03.2017 24.04.2017 10:00
Spektrální analyzátor s frekvenčním rozsahem 40 Hz - 12 GHz
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2017 30.03.2017 10:00
Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa
nadlimitní Hodnocení 02.02.2017 20.03.2017 10:00
Tonery a cartridge 07/2016
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 08.02.2016 25.02.2016 09:00
Tonery a cartridge 06/2016
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 08.02.2016 25.02.2016 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2018 - 028/2015
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 12.11.2015 30.11.2015 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2018 - 029/2015
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 12.11.2015 30.11.2015 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2018 - 030/2015
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 12.11.2015 30.11.2015 09:00
Tonery a cartridge 026/2015
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 09.11.2015 26.11.2015 09:00
Tonery a cartridge 025/2015
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 09.11.2015 26.11.2015 09:00
Chemikálie a laboratorní spotřební materiál pro projekty OP VaVpI- 019-2015
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 17.06.2015 03.07.2015 09:00
všechny zakázky