Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CATRIN/CRH/2021 – Dodávka chemikálií
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 04.06.2021 09:00
CATRIN/CRH/2021 – Dodávka rozpouštěděl
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 04.06.2021 09:00
TÚ LF – oprava vzduchotechniky (sekce ústavu biologie a imunologie)
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 19.05.2021 09:00
FF/UPOL – Interaktivní ultrakrátká projekce
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 02.06.2021 09:00
Three-dimensional linear ion trap
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 14.05.2021 10:00
FZV/UPOL – Hlukoměr
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 25.05.2021 09:00
FF/UPOL – Zařízení k zaznamenávání pohybu– Motion Capture
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 21.05.2021 09:00
Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc II.
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 12.05.2021 09:00
LF/ÚMTM/2021 - sestava serverů pro objektové uložiště
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 18.05.2021 09:00
PřF/2021 – Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2021 18.05.2021 09:00
LF/UPOL – dodávka laboratorního nábytku ústavu imunologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2021 22.04.2021 09:00
PřF – Vakuové komponenty pro iontovou past II.
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 07.05.2021 09:00
PřF/UPOL – chromatografický systém spojený s tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ) na principu trojitého kvadrupólu
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 07.05.2021 09:00
FTK/UPOL – rekonstrukce pracoven v budově děkanátu
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2021 22.04.2021 09:00
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF – II.
nadlimitní Hodnocení 25.03.2021 27.04.2021 09:00
všechny zakázky