Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UP – 2021/Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 10.03.2021 09:00
PřF UP – Požárně odolný skladovací kontejner - hořlaviny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 02.03.2021 09:30
LF/UPOL – Hmotnostní spektrometrie spojená s bezkontaktním nástřikem vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2021 15.03.2021 09:00
PřF – Vakuové komponenty pro iontovou past
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2021 09.03.2021 09:00
FZV/UPOL – Audiometr
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 04.03.2021 09:00
FZV/UPOL – Prstový pletysmograf
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 04.03.2021 09:00
CRH - Transmisní elektronový mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 04.03.2021 09:00
LF/UPOL – Hmotnostní spektrometr s vysokou citlivostí a rozlišením vhodný pro měření komplexních proteomických vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 05.03.2021 09:00
TÚ LF – oprava vnitřních prostor (sekce ústavu fyziologie, biologie a imunologie)
podlimitní Hodnocení 27.01.2021 19.02.2021 09:00
PřF – Objektiv pro pozorování iontové fluorescence
nadlimitní Příjem nabídek 27.01.2021 02.03.2021 09:00
LF/UPOL – Sériové zařízení pro detekci UV-VIS neaktivních analytů
nadlimitní Hodnocení 14.01.2021 17.02.2021 09:00
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.
nadlimitní Vyhodnoceno 28.12.2020 12.02.2021 09:00
RCPTM – Laserový skenovací konfokální mikroskop II.
nadlimitní Hodnocení 28.12.2020 03.02.2021 09:00
PřF/ITI – Dodávka konduktivních špiček
nadlimitní Vyhodnoceno 28.12.2020 18.02.2021 09:00
UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
nadlimitní Vyhodnoceno 28.12.2020 02.02.2021 09:00
všechny zakázky