Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FTK – zařízení pro diagnostiku a cvičení nervosvalové koordinace
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 31.01.2018 13:00
FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 31.01.2018 10:00
FTK – odbavovací a monitorovací systém
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 31.01.2018 11:30
FTK – vybavení pro fyzioterapii
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 31.01.2018 14:30
FTK – gymnastické vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 30.01.2018 11:30
FTK – 3D skener nohou
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 30.01.2018 10:00
FTK – Kinematický systém
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 29.01.2018 11:30
FTK – systém pro analýzu chůze
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 29.01.2018 10:00
LF - Modely orgánů pro RTG a UZ vyšetření
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 22.01.2018 13:00
LF – Spiroergometrický simulátor s ergometrem
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 30.01.2018 13:00
LF - Model horní končetiny pro dopplerovské měření s pulzní pumpou
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 22.01.2018 14:30
LF - Kostní denzitometr
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 24.01.2018 10:00
LF – Simulátor pro artroskopie
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 30.01.2018 14:00
LF – Poslechový simulátor pro výuku interních oborů
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 24.01.2018 11:30
LF UPOL – sorter – průtokový cytometr
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 26.01.2018 10:00
všechny zakázky