Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2017 15.09.2017 10:00
Chemiluminiscenční analyzátor oxidu dusnatého a reaktivních sloučenin dusíku
nadlimitní Příjem nabídek 07.08.2017 13.09.2017 10:00
Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – stavební úpravy chemické knihovny
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2017 29.08.2017 10:00
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2017 06.09.2017 10:00
RCPTM - Potenciostaty (RCPTM – Potentiostats)
nadlimitní Hodnocení 27.06.2017 09.08.2017 10:00
Dostavba a stavební úpravy budovy č. 52 v areálu PřF UP
nadlimitní Hodnocení 26.06.2017 07.08.2017 10:00
Zpřístupnění elektronických časopisů Gold Collection Royal Society of Chemistry
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2017 24.08.2017 10:00
PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Hodnocení 20.06.2017 28.07.2017 10:00
Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc
podlimitní Vyhodnoceno 19.06.2017 11.07.2017 11:00
Stomatologické soupravy 2017
podlimitní Vyhodnoceno 19.06.2017 11.07.2017 10:00
Pedagogická fakulta UP v Olomouci – úprava vjezdu a výjezdu na zpevněnou plochu s parc. č. 95/38
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2017 26.06.2017 10:00
Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2017 10.07.2017 13:00
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Vyhodnoceno 08.06.2017 17.07.2017 10:00
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – restaurování nábytku
nadlimitní Hodnocení 23.05.2017 29.06.2017 10:00
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5
nadlimitní Hodnocení 22.05.2017 30.06.2017 10:00
všechny zakázky