Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF/UPOL – teplotní zařízení pro RTG difraktometr (FoS/UPOL – the cooling system for RTG diffractometer)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 25.10.2021 09:00
LF/UPOL - Izotermální titrační mikrokalorimetr s příslušenstvím
podlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 01.11.2021 09:00
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě (2022-2026)
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 15.11.2021 09:00
FF/UPOL – Interaktivní ultrakrátká projekce II.
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 12.11.2021 09:00
UPOL – Dodávka kapalného helia
podlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 22.10.2021 09:00
Archiv UP v Olomouci – technický dozor stavebníka
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 11.11.2021 09:00
Prodloužení podpory softwarových licencí vybraných produktů pro rok 2021/2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2021 12.10.2021 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 – Sběr empirických dat metodou CAWI IV.
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2021 02.11.2021 09:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a obálek pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci 2022 - 2023
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2021 18.10.2021 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 – Sběr empirických dat metodou CAWI III.
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2021 01.11.2021 09:00
CATRIN/RCPTM – RTG-fotoelektronový spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 10.11.2021 09:00
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2021 24.09.2021 09:00
Independent small-scale solution for plant phenotyping
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2021 29.09.2021 10:00
CATRIN/RCPTM – Skenovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (SEM)
nadlimitní Hodnocení 24.08.2021 27.09.2021 09:00
Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
nadlimitní Hodnocení 12.08.2021 15.10.2021 09:00
všechny zakázky