Veřejné zakázky Univerzity Palackého

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Univerzita Palackého v Olomouci
IČO: 61989592
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stomatologické soupravy 2017
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 11.07.2017 10:00
Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 11.07.2017 11:00
Pedagogická fakulta UP v Olomouci – úprava vjezdu a výjezdu na zpevněnou plochu s parc. č. 95/38
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2017 26.06.2017 10:00
Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2017 10.07.2017 13:00
Grafické karty pro počítačové simulace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2017 28.06.2017 13:00
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2017 17.07.2017 10:00
FTK UP Olomouc - Neředín – výměna výtahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2017 19.06.2017 13:00
SKM UP v Olomouci – výměna osobních výtahů a odstranění rizik
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2017 20.06.2017 10:00
Úprava stávajících prostor objektu Konviktu FF UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 14.06.2017 10:00
SKM – výměna termostatických ventilů a oprava topení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2017 12.06.2017 11:00
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – restaurování nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 29.06.2017 10:00
Vybavení k mikroskopování a k obrazové analýze objemných vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 03.07.2017 10:00
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2017 30.06.2017 10:00
Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci II.
podlimitní Vyhodnoceno 15.05.2017 01.06.2017 10:00
Fotoelektrochemická stanice
nadlimitní Hodnocení 03.05.2017 12.06.2017 10:00
všechny zakázky