Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF/UPOL – konfokální detektor pro 3D snímání obrazu ve vysokém rozlišení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 11.06.2020 10:00
PřF/UPOL – maloparcelní sklízecí mlátička (kombajn)
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 22.06.2020 09:00
CMTF/UPOL – Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 16.06.2020 09:00
Spektrometr XRF pro PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 12.06.2020 09:00
SKM UPOL – Stavební a terénní úpravy areálu menzy UP v Olomouci, tř. 17. listopadu
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 22.05.2020 10:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – interiérové vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 10.06.2020 09:00
Tonery a cartridge 09/2020
nadlimitní Zadáno 06.05.2020 20.05.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka aminokyselin a chemikálií
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2020 08.06.2020 09:00
Interiérové vybavení prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 29.05.2020 10:00
Stavební úpravy dvora PF UP v Olomouci
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2020 28.05.2020 12:00
Tonery a cartridge 08/2020
nadlimitní Zadáno 23.04.2020 07.05.2020 09:00
PřF/OP VVV – Dodávka kapalného helia
nadlimitní Hodnocení 22.04.2020 27.05.2020 09:00
PřF/UPOL – Sestava ultraúčinného kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s iontovou pastí
nadlimitní Hodnocení 22.04.2020 27.05.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka rozpouštědel I.
nadlimitní Vyhodnoceno 17.04.2020 20.05.2020 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí – Sběr empirických dat metodou CAWI
nadlimitní Hodnocení 16.04.2020 20.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››