Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LF/UPOL – dodávka laboratorního nábytku ústavu imunologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 16.04.2021 09:00
PřF/UPOL – chromatografický systém spojený s tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ) na principu trojitého kvadrupólu
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 07.05.2021 09:00
PřF – Vakuové komponenty pro iontovou past II.
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 07.05.2021 09:00
Tř. Svobody 26 – upgrade telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2021 01.04.2021 16:00
FTK/UPOL – rekonstrukce pracoven v budově děkanátu
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2021 22.04.2021 09:00
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF – II.
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2021 27.04.2021 09:00
Stavební úpravy místností v 1 NP v objektu č. 51, areál PřF UPOL, Olomouc-Holice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2021 06.04.2021 09:00
Institute of Molecular and Translational Medicine – Restore of robotic platform for HTS/HCA
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 30.04.2021 09:00
IMTM – Cryogenic storage system
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2021 30.04.2021 09:00
Tonery a cartridge 06/2021
nadlimitní Zadáno 18.03.2021 30.03.2021 09:00
Počítačové sestavy, notebooky a monitory 2014-2022 – 11/2021
nadlimitní Zadáno 17.03.2021 01.04.2021 09:00
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 – Sběr empirických dat metodou CAWI II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2021 20.04.2021 09:00
UPOL – Demolice objektu – polyfunkční objekt + ocelová hala
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2021 22.04.2021 09:00
Sekvenační chemie 03/2021
nadlimitní Zadáno 15.03.2021 26.03.2021 09:00
LF/UPOL – Přístroj pro gradientovou analýzu II.
nadlimitní Příjem nabídek 15.03.2021 15.04.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››