Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LF/UPOL – Sériové zařízení pro detekci UV-VIS neaktivních analytů
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2021 17.02.2021 09:00
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 03.02.2021 09:00
PřF/ITI – Dodávka konduktivních špiček
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 18.02.2021 09:00
RCPTM – Laserový skenovací konfokální mikroskop II.
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 03.02.2021 09:00
UPOL – Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17.listopadu - interiér
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 02.02.2021 09:00
FF – výměna výtahů v objektu Křížkovského 10
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2020 04.02.2021 09:00
Spektrometr pro měření dynamického rozptylu světla pro LF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 18.12.2020 29.01.2021 09:00
Rekonstrukce WC v objektu Knihovny UPOL, Biskupské nám. 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.12.2020 25.01.2021 10:00
PF/UPOL - bezbariérové úpravy v budově A
nadlimitní Příjem nabídek 17.12.2020 01.02.2021 09:00
LF/UPOL – Přístroj pro gradientovou analýzu
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2020 10.02.2021 09:00
LF/UPOL – Přístroj pro kapilární elektroforézu nukleových kyselin
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2020 21.01.2021 09:00
LF/UPOL – Rotor do ultracentrifugy k polyzomální frakcionaci
nadlimitní Příjem nabídek 11.12.2020 28.01.2021 09:00
LF/UPOL – Systém pro šetrnou disociaci tkání
nadlimitní Vyhodnoceno 11.12.2020 14.01.2021 09:00
Univerzitní 3 – oprava a údržba hygienického zařízení
podlimitní Příjem nabídek 10.12.2020 28.01.2021 09:00
FF/UPOL – FT-IR SPEKTROMETR PRO FAR A MID OBLAST
nadlimitní Hodnocení 10.12.2020 13.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››