Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu Menzy Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouc z důvodu instalace nového strojního vybavení varny a navazujících přípraven, provedení stavebních úprav a s tím související úpravy vnitřních rozvodů instalací včetně topení, výměny zařizovacích předmětů, VZT, statického zabezpečení prostupů vodorovnými konstrukcemi a osazení ocelových rámů pro jednotky VZT umístěné na střeše, včetně demontáže stávajícího technologického vybavení a zpětná montáž specifikovaných prvků, dodávka a montáž nového technologického vybavení a zařízení gastro do rekonstruovaných prostor varny, výdejny jídel a skladového hospodářství Menzy SKM UP v Olomouci, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení technologie do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.01.2018 11:00
Datum zahájení: 07.11.2017 15:00