Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2019 – 2020)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 MWh (předpokládaná hodnota: 1.150,- Kč bez DPH za 1 MWh).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zboží kótované a nakoupené na trhu komodit.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 03.05.2018 13:00
Datum zahájení: 03.05.2018 11:00