Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování primárního systému pro prevenci průniku na bázi heuristiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, kdy je požadována dodávka, instalace a konfigurace systému pro prevenci průniku na základě heuristických metod, jehož hlavní úlohou je ochrana vnějšího perimetru před internetovými útoky zaměřenými na zablokování počítačové sítě nebo aplikací, zneužití zranitelnosti aplikací, šíření malware, síťové anomálie, únik informací, DDoS, saturaci internetového spoje, útoky na přihlašovací stránky aplikací, SSL útoky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Vopálková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.11.2018 09:00
Datum zahájení: 01.10.2018 15:00