Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PřF/UPOL - Dodávka FTIR spektrometru
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu FTIR spektrometru. Součástí dodávky musí být i řídící stanice vybavená softwarem pro sběr a vyhodnocení dat s časově neomezenou licencí.

Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Přístroj slouží k experimentům základního výzkumu v oblasti bioanorganické chemie a pro potřeby vzdělávání studentů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)
Kontakt: Mgr. Pavel Šohaj
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.04.2019 09:00
Datum zahájení: 27.02.2019 12:00