Veřejná zakázka: Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpI –II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 249
Systémové číslo: P11V00000184
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60066093
Počátek běhu lhůt: 06.10.2011
Nabídku podat do: 02.12.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpI –II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditů dále uvedených projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ( dále jen „OP VaVpI“) a vydání „Auditorských zpráv o auditu pro zvláštní účely“ dle mezinárodního auditorského standardu ISA 800 pro každý jednotlivý projekt uvedený v této zadávací dokumentace (dále jen ZD). Externí audit každého projektu bude realizován nezávislým externím auditorem vždy 1x ročně v období ode dne vydání Rozhodnutí do dne ukončení realizace každého projektu vč. zpracování Závěrečné zprávy u posledního prováděného auditu každého projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky