Informace zadavatele

Název Poslední změna
Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru 10.11.2017
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace a vzduchotechniky - nové služby - opce I. 22.11.2016
Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - dopracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru II. 09.11.2016
Zpřístupnění elektronického informačního zdroje Oxford Scholarship Online a Leisure Tourism 29.07.2016
Zpřístupnění elektronického informačního zdroje PHILOSOPHERS INDEX ONLINE a PSYNDEX na platformě EBSCOhost 29.07.2016
PřF – doplnění chlazení objektu č. 51, areál Olomouc - Holice 20.07.2016
Dodávka HPLC 08.07.2016
Technické zhodnocení budov FTK na Tř. Míru - projektové práce 07.07.2016
Zpřístupnění elektronického informačního zdroje Britanicca Online Academic – Britannica Image Quest 04.07.2016
Tř. 17. listopadu – Rekonstrukce objektu menzy, zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 21.06.2016
Interiérový kancelářský nábytek pro SKM 20.06.2016
Licence pro datové úložiště superpočítače 13.06.2016
Dodávka příslušenství k mikroskopickému systému Carl Zeiss Elyra S1 02.06.2016
Zpřístupnění elektronického informačního zdroje UpToDate 30.05.2016
Programové vybavení ubytovacího systému SKM UP - ISKAM4 26.05.2016
Rekonstrukce objektu FF Křížkovského 10, UP Olomouc – koordinátor BOZP 24.05.2016
FREKVENČNĚ ÚZKOPÁSMOVÝ LADITELNÝ LASER NA 405 nm 17.05.2016
Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci, zpracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti II. 02.05.2016
Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - záchranný archeologický výzkum – II. etapa 22.04.2016
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci - úpravy 4 sekcí (projektové práce) 14.04.2016
Zpřístupnění elektronického informačního zdroje American History In Video 11.04.2016
Dodávka interiérového kancelářského nábytku 04.03.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 13.01.2016
Zpřístupnění elektronického informačního zdroje Ethnographic Video Online Volume I a Volume II 07.12.2015
Zajištění elektronického informačního zdroje Central and Eastern European Online Library 07.12.2015
Zajištění provozu vyhledávacího systému EBSCO Discovery Service na Univerzitě Palackého v Olomouci 07.12.2015
Rozšíření stávajícího systému směrovače 23.10.2015
Fakulta zdravotnických věd – vybavení interiéru 05.10.2015
„Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - záchranný archeologický výzkum“ 01.10.2015
Stolní real-time PCR termocykler s příslušenstvím 29.09.2015
1 2 3 4 5  ››