Veřejná zakázka: Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2016 - 2019 – nové služby I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2532
Systémové číslo: P16V00000055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638240
Počátek běhu lhůt: 22.04.2016
Nabídku podat do: 27.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2016 - 2019 – nové služby I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou nové služby specifikované v příloze č. 3 výzvy, jejichž provedení si zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu pro potřeby UP v Olomouci 2016 - 2019“ v čl. 8 („Opční právo“) – opční právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících v rozšíření objemu poskytovaných služeb sběru, svozu a likvidaci, směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu – plasty, tříděného odpadu – papír, tříděného odpadu - sklo a tříděného odpadu – nápojové kartony, a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace poskytovaných služeb a v době zadání veřejné zakázky byly předpokládány, neboť za tím účelem si zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci opční právo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 119 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky