Veřejná zakázka: OPVK/2011 - dodávka fotografického a záznamového vybavení - V. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 305
Systémové číslo: P11V00000234
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.12.2011
Nabídku podat do: 12.01.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPVK/2011 - dodávka fotografického a záznamového vybavení - V. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotografického a záznamového vybavení s příslušenstvím v různých konfiguracích dle podrobné specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky také dopravu, zaškolení obsluhy a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
Předmětná veřejná zakázka je rozdělena do 15 částí, přičemž uchazeč může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí této veřejné zakázky. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace s tím, že části odpovídají jednotlivým projektům.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 375 061 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Jan Pinkava,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy