Veřejná zakázka: Dodávka chemikálií, laboratorního materiálu a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „AescuLab – systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu“ – 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 317
Systémové číslo: P11V00000246
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.12.2011
Nabídku podat do: 13.01.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka chemikálií, laboratorního materiálu a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „AescuLab – systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu“ – 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií, laboratorního plastu, skla, pipet a setů laboratorního materiálu a sad přístrojů pro realizaci laboratorních modulů projektu „AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu“ dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zakázka zahrnuje dodávku zboží, vč. dopravy do místa plnění. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí, přičemž uchazeč může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 239 167 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba : Mgr. Jan Pinkava,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy