Veřejná zakázka: OPVK/2010 - dodávka tiskáren, scannerů, kopírek a multifunkčních zařízení - 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34
Systémové číslo: P10V00000032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60054758
Počátek běhu lhůt: 03.11.2010
Nabídku podat do: 19.11.2010 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPVK/2010 - dodávka tiskáren, scannerů, kopírek a multifunkčních zařízení - 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tiskáren, scannerů, kopírek a multifunkčních zařízení v různých konfiguracích dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně příslušenství. Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky, také dopravu do místa plnění a proškolení obsluhy s technikou a příslušenstvím.

Předmětná veřejná zakázka je rozdělena do 33. částí, přičemž uchazeč může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí této veřejné zakázky. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou vyspecifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 913 332 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Veronika Sovová

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy