Veřejná zakázka: CR Haná - drobné laboratorní přístroje a zařízení – II.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38
Systémové číslo: P10V00000036
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60054488
Počátek běhu lhůt: 10.11.2010
Nabídku podat do: 01.12.2010 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CR Haná - drobné laboratorní přístroje a zařízení – II.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace drobných laboratorních přístrojů a zařízení dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně příslušenství. Zakázka zahrnuje také dopravu do místa plnění a zajištění záručního servisu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, tel.: 585 631 117, email: petra.jungova@upol.cz
a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty (vyjma posledního dne pro podání nabídek).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky