Veřejná zakázka: Část A-Denzitometr, DIGE scaner a software

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 419
Jedná se o část veřejné zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –bioimagery

Název a popis předmětu

  • Název: Část A-Denzitometr, DIGE scaner a software

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 1 ks zařízení denzitometr, DIGE scaner a software s minimálními technickými parametry uvedenými v Zadávací dokumentaci


Předpokládaná hodnota

  • 2 200 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky