Veřejná zakázka: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – 2D elektroforetická zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 445
Systémové číslo: P12V00000108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 211033
Počátek běhu lhůt: 27.03.2012
Nabídku podat do: 22.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – 2D elektroforetická zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2D elektroforetických zařízení s příslušenstvím dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci. V souladu s ust. § 98 zákona o veřejných zakázkách rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na dvě části: A) Komplexní 2D elektroforetické zařízení a B) 2D-elektroforetický systém chlazený se software. Předmět plnění zahrnuje dodání zařízení, jejich kompletní instalaci, podrobné proškolení uživatelů v místě instalace a poskytování záručního servisu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Děkanát Lékařské fakulty UP
tř. Svobody 8
771 26 Olomouc
kontaktní osoba: Ing. Jiří Přidal
a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 14.00 hod

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy