Veřejná zakázka: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - mikroskopy II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 894
Systémové číslo: P13V00000078
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 342920
Počátek běhu lhůt: 21.02.2013
Nabídku podat do: 16.04.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - mikroskopy II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroskopů. V souladu s ust. § 98 zákona rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na 3 části:
A. Standardní mikroskopy
B. Mikroskopický systém pro vyhledávání metafází a FISH analýzu na histologických řezech
C. Epifluorescenční mikroskop umožňující mikrochirurgické zákroky na hlodavcích
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky nebo na všechny výše uvedené části veřejné zakázky. Všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky se vztahují na všechny části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vždy dodání zařízení, jeho kompletní instalaci, podrobné úvodní proškolení uživatelů v místě instalace, kompletní propojení do budované infrastruktury a poskytování záručního servisu. Všechna zařízení musejí být nová, nepoužitá a splňovat minimální technické požadavky (parametry).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy