Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci
Odesílatel Petra Vopálková
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2019 15:48:46
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,
zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13 odst. 13.1 zadávací dokumentace a v čl. 4 odst. 4.1 výzvy k podání nabídek k této veřejné zakázce.
Důvodem je prodlení zadavatele při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Odpovědi budou poskytnuty.

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 22. 02. 2019 v 10:00 hod.

S pozdravem
Petra Vopálková