Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PřF/UPOL - Dodávka FTIR spektrometru
Odesílatel Pavel Šohaj
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2019 10:15:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Zmena c.1.pdf (240.20 KB)