Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PřF UPOL – Ramanův mikroskop se sérií čtyř excitačních laserů
Odesílatel Pavel Šohaj
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2019 15:22:39
Předmět Změna zadávací dokumentace č.1

Dobrý den,
zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1 zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 23. 04. 2019 v 09:00 hod.

S pozdravem
Pavel Šohaj