Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – spektrofluorimetr
Odesílatel Veronika Sovová
Organizace odesílatele Univerzita Palackého v Olomouci [IČO: 61989592]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2013 15:20:50
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace č. 3


Přílohy
- dodatečné informace ÚMTM č. 3 - spektrofluorimetr.pdf (330.35 KB)