Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce dvorního objektu „Albínka“ – Purkrabská 4, Olomouc
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 11.07.2017 11:00
Stomatologické soupravy 2017
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2017 11.07.2017 10:00
Pedagogická fakulta UP v Olomouci – úprava vjezdu a výjezdu na zpevněnou plochu s parc. č. 95/38
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2017 26.06.2017 10:00
Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2017 10.07.2017 13:00
Grafické karty pro počítačové simulace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2017 28.06.2017 13:00
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP a stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc - Holice - projektové dokumentace, vč. související inž. činnosti a autor. dozoru
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2017 17.07.2017 10:00
UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc – restaurování nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 29.06.2017 10:00
Vybavení k mikroskopování a k obrazové analýze objemných vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 03.07.2017 10:00
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2017 30.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016