Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PřF/UPOL – konfokální detektor pro 3D snímání obrazu ve vysokém rozlišení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 11.06.2020 10:00
PřF/UPOL – maloparcelní sklízecí mlátička (kombajn)
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 22.06.2020 09:00
CMTF/UPOL – Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 16.06.2020 09:00
Spektrometr XRF pro PřF UP v Olomouci
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2020 12.06.2020 09:00
Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – interiérové vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 10.06.2020 09:00
PřF/CRH/2020 – Dodávka aminokyselin a chemikálií
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2020 08.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016