Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Institute of Molecular and Translational Medicine – Compound Collection
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: The subject of the performance in the public tender involves the supply of at least 100,000 screening compounds in requested quality. The subject of the performance of the public tender includes the supply of all the offered compounds, to the Institute of Molecular and Translational Medicine at the Palacký University, Faculty of Medicine and Dentristy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
Hněvotínská 5
779 00 Olomouc

kontaktní osoba: Mgr. Ing. Arnošt Rybář (přízemí, míst. 1.40)
a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 15.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27. 01. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 27. 11. 2013