Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle výkazu výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému včetně zadavatelem vyžadovaného propojení se systémem BMS (Building Management Systém), kde je technickou zprávou a PD požadován;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky včetně řídících systémů AVT;
c) dodávka veškerých optických i metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) zajištění drobných zednických a přidružených prací, vyžádá-li si to realizace zakázky;
f) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění, a to vše pro objekt Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 18 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.09.2017 11:30
Datum zahájení: 29.06.2017 06:00