Veřejná zakázka: UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2707
Systémové číslo VZ: P17V00000096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-017470
Datum zahájení: 29.06.2017
Nabídku podat do: 15.09.2017 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UPOL – rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc –AV a přenosová technika
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka a instalace kompletní AV techniky dle výkazu výměr včetně programování, oživování a parametrizace (konfigurace) řídícího systému včetně zadavatelem vyžadovaného propojení se systémem BMS (Building Management Systém), kde je technickou zprávou a PD požadován;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této techniky včetně řídících systémů AVT;
c) dodávka veškerých optických i metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti
d) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
e) zajištění drobných zednických a přidružených prací, vyžádá-li si to realizace zakázky;
f) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění, a to vše pro objekt Filozofické fakulty UP v Olomouci, Křížkovského 10.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 18 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 620 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy