Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, v rámci vlastní realizace stavebních akcí:
„Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“,
„Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“,
„Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“,
„Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých staveb, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Kontakt: Mgr. Petra Vopálková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.03.2018 10:00
Datum zahájení: 28.11.2017 09:00