Veřejná zakázka: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2850
Systémové číslo: P17V00000239
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033614
Datum zahájení: 28.11.2017
Nabídku podat do: 28.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništi, v rámci vlastní realizace stavebních akcí:
„Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice“,
„Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“,
„Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc – Holice“,
„Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých staveb, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 090 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
 • IČO: 61989592
 • Poštovní adresa:
  Křížkovského 511/8
  771 47 Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050144

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy